Xây dựng KPIs/ Mô tả công việc/ Quy trình hệ thống làm việc các bộ phận

0 Đánh giá

Xây dựng KPIs/ Mô tả công việc/ Quy trình hệ thống làm việc các bộ phận

0 Đánh giá
12.000.000đ

Khóa học Xây dựng KPIs giúp học viên xây dựng thành công KPIs ứng dụng vào thực tế công việc ngành Nhà hàng khách sạn.

Được đào tạo bởi các giám đốc nhân sự hàng đầu có kinh nghiệm thực chiến với KPIs.


Còn hàng


NỘI DUNG KHÓA HỌC

- Xây dựng KPIs cho từng bộ phận để tối ưu hóa công việc

- Kiểm soát được công việc của từng cá nhân, từng bộ phận

- Hiểu rõ được mục tiêu đề ra và cách thức đạt mục tiêu

- Đo lường được mục tiêu đã đề ra

- Thưởng phạt phân minh theo KPIs không thiên vị hay có sự đánh giá cá nhân

- Tạo nên môi trường học hỏi lẫn nhau

- Điều chỉnh và cập nhật thông tin kịp thời nếu mục tiêu và kế hoạch đi lệch hướng

- Khuyến khích tinh thần trách nhiệm của cá nhân và tập thể

- Giúp đang xen trách nhiệm và nghĩa vụ của các phòng ban

- KPIs giúp doanh nghiệp nắm được trách nhiệm nghĩa vụ của nhân viên một cách rõ ràng

- KPIs giúp tăng động lực của nhân viên

- Hiểu rõ về KPIs đúng chuyên ngành khách sạn

 

Be Hotelier - Đơn vị đào tạo online chuyên về Ngành Khách Sạn

Địa chỉ: 

Email: 

Website: http://behoteliers.com/

Hotline: 


Sản phẩm liên quan